Kvalificerade ekonomi- och redovisningstjänster

Det här kan jag erbjuda

Att leja bort bokföringen inte bara underlättar vardagen, det frigör även värdefull tid för annat som också måste göras.

Då kan du ägna dig åt det du gör bäst, medan jag hjälper dig med det jag är bäst på.

Det är faktiskt inte svårare än så!

Årsbokslut

Att göra årsbokslut innebär att man avslutar den löpande bokföringen för aktuellt räkenskapsår.

Alla transaktioner som gjorts under året sammanställs och redovisas i form av en balans- och resultaträkning.

Årsredovisning

En årsredovisning ska bestå av en resultaträkning, en balansräkning, så kallade noter samt en förvaltningsberättelse.

Dessa delar visar bland annat företagets ekonomiska ställning, såsom intäkter, kostnader och skulder.

Löpande bokföring

I den löpande bokföringen ska alla affärshändelser, såsom kontanta in- och utbetalningar, registreras med en jämn regelbundenhet.

Den löpande bokföringen är något många lejer bort då det är relativt tidskrävande.

Kundreskontra

Genom en kundreskontra får man en översikt över företagets transaktioner.

Kundreskontra ger information om företagets kunder samt vilka fakturor som blivit betalda och inte.

Leverantörsreskontra

Leverantörsreskontra innehåller information om vilka fakturor som har kommit in samt vilka som har betalats.

Leverantörsreskontra ger information om företagets leverantörer.

Momsredovisning

Moms kan redovisas genom bokslutsmetoden och/eller faktureringsmetoden.

Bokslutsmetoden används för företag som omsätter mindre än 3 miljoner per år, medan faktureringsmetoden används för övriga företag.

Skattedeklaration

Skattedeklarationen är en sammanställd redovisning av moms, avdragen skatt och arbetsgivaravgifter som ska göras varje månad.

Skattedeklarationen består av två delar – redovisning av arbetsgivaravgifter och avdragna skatter samt redovisning av utgående och ingående moms.

Inkomstdeklaration

En inkomstdeklaration ska innehålla uppgifter om inkomster från förvärvsarbete, eventuell näringsverksamhet samt övrigt kapital.

Skattebetalningsskyldiga personer ska skicka in en deklaration varje år. Den som bedriver näringsverksamhet ska bifoga en särskild blankett.

Löneadministration

Löneadministration handlar i stora drag om att betala ut rätt lön till rätt person.

Det man bland annat måste ta hänsyn till är anställningsform, arbetstid, flextid, semesterlön, pensionsgrundande lönetillägg, sjuklön med mera.